Preču atpakaļatdošanas garantijas

Visām precēm, kas tiek pārdotas www.majam24.lv, tiek piemēroti ražotāja noteiktie garantijas termiņi. Ja prece sabojājas pirms garantijas termiņa beigām, remontu bez maksas veic autorizētajos ražotāja servisos, kuri norādīti garantijas talonā vai ražotāja mājaslapā.

Iesniedzot preci remontam, obligāti iesniedziet pirkumu apliecinošu dokumentu (PVN faktūrrēķins vai skaidras naudas kvīts) un, ja to pieprasa ražotājs, spēkā esošu garantijas talonu. Visas interneta veikalā pārdodamās preces ir jaunas un iepakotas ražotāja oriģinālajā iepakojumā. Visām precēm tiek piemēroti ražotāja noteiktie garantijas termiņi. Tas nozīmē, ka, ja prece vai iekārta sabojājusies garantijas termiņā, tā tiks bez maksas saremontēta vai samainīta. Pārdodamās preces garantijas termiņš un galvenās īpašības vispārīgi tiek norādītas aprakstā pie katras preces. Preces garantija stājas spēkā no tās pārdošanas pircējam datuma, kuru apstiprina faktūrrēķins.

Pasūtītās preces jūs saņemsiet ar oriģinālo ražotāja iepakojumu, kurš nedrīkst būt bojāts. Ja preces piegādes laikā pamanāt, ka iepakojums ir bojāts, jums obligāti par to jāuzraksta kurjera, kas piegādājis preces, transporta pavadzīmē. Ja nekādas piezīmes transporta pavadzīmē neizdarāt, tas nozīmē, ka prece jums tika piegādāta ar ārēji nebojātu iepakojumu un vēlākas pretenzijas par iepakojumu bojājumiem netiks pieņemtas.

Preces garantija ir spēkā ar pirkumu apliecinošu faktūrrēķinu vai faktūrrēķinu un aizpildītu garantijas lapu, kas pievienota jūsu iegādātajai precei. Garantijas apkalpošanu veic uzņēmums, kas norādīts garantijas lapā, kura piegādāta kopā ar iegādāto preci, tajā ir arī norādīta kontaktinformācija, kur vajadzētu vērsties iekārtas bojājuma gadījumā. Garantijas lapā ir jābūt norādītam pārdošanas datumam un uzspiestam veikala zīmogam. Ja sabojājusies prece, ar kuru reizē nesaņēmāt garantijas lapu, jums jāsazinās ar www.majam24.lv, izmantojot norādīto kontaktinformāciju.

Bezmaksas apkalpošanu (detaļas, darbs un, ja nepieciešams, pārvešana) veic pilnvarots garantijas serviss lietotāja mājās vai servisa uzņēmuma telpās pēc klientu apkalpošanas organizācijas ieskatiem. Nelielas preces uz remontdarbnīcu nogādā pats pircējs. Jebkādas pretenzijas par iekārtas kvalitāti tiek izskatītas tikai tad, kad pilnvarotā klientu apkalpošanas organizācija to ir pārbaudījusi.

Bezmaksas apkalpošana netiek piemērota iekārtu defektiem, kas radušies:

a) transportēšanas laikā;

b) neuzmanīgas vai nepareizas lietošanas laikā;

c) elektroenerģijas padeves traucējumu dēļ;

d) nepiederošu objektu radīto bojājumu vai īssavienojumu dēļ;

e) neatbilstošas kvalitātes ūdens lietošanas dēļ;

f) tam neparedzētu ķīmisku vielu lietošanas dēļ;

g) tāpat arī detaļām, kuras normāli nolietojas, izmantojot iekārtu, un kuru darba ilgums ir atkarīgs no iekārtas ekspluatācijas intensitātes, – uzgaļiem, lampiņām, barošanas elementiem, sildelementiem, maisiņiem, filtriem, sukām, detaļām no stikla, keramikas, detaļām, kuru pozīcija tiek mainīta manuāli, izmantojot iegādāto preci;

h) precēm, kuras bojātas nepareiza novietojuma dēļ un montāžas shēmā neatbilstošas uzstādīšanas dēļ, kā arī, ja prece ir apzināti sabojāta, ja noticis nelaimes gadījums, prece neatbilstoši izmantota vai nav izmantota saskaņā ar instrukciju, bojājumus radījušas trešās personas, ja ir veiktas jebkādas preces izmaiņas vai remonts bez Pārdevēja piekrišanas.

Lietotājam obligāti jāziņo pārdevējam par konstatētajiem iekārtu bojājumiem. Viņam obligāti jāzina iekārtas rūpnīcas Nr., modelis, iegādāšanās datums un vieta.

Bezmaksas apkalpošana un pārvešana tiek veikta tikai tajā pilsētā, kurā ir servisa dienests.

Par maldinošu apkalpojošā servisa darbinieka izsaukumu jāmaksā papildus.

Bezmaksas apkalpošana neietver tādus darbus kā iekārtas regulēšana, tīrīšana u. c., kuri aprakstīti lietošanas instrukcijās, tāpat neietver iekārtas instalācijas, iekārtas noņemšanu remonta veikšanai un uzstādīšanu.

Mūsu mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes (angl. cookies). Ja piekrītat sīkdatņu izmantošanai, spiediet "Piekrītu" un turpiniet izmantot mājas lapu. Sīkdatņu izmantošanas noteikumus atradīsiet šeit.