Visām www.majam24.lv pārdotajām precēm tiek doti ražotāja noteiktie garantijas termiņi.

Ja garantijas periodā precei rodas bojājums, tās remontu bez maksas veic autorizētos ražotāja servisos, kas ir norādīti garantijas talonā vai ražotāja mājaslapā.

Iesniedzot preci remontam, obligāti uzrādiet pirkumu apliecinošu dokumentu (PVN faktūrrēķinu vai skaidrās naudas maksājuma čeku) un, ja ražotājs pieprasa, spēkā esošu preces garantijas talonu.

1. Visas elektroniskajā veikalā pārdodamās preces ir jaunas un iepakotas ražotāja oriģinālajā iepakojumā. Visām precēm tiek doti ražotāja noteikti garantijas termiņi. Tas nozīmē, ka garantijas periodā sabojājusies prece vai ierīce tiks salabota bez maksas vai apmainīta. Pārdodamās preces garantijas termiņš un galvenās īpašības norādītas katras preces aprakstā. Precei piešķirtā garantija stājas spēkā no tās pārdošanas dienas, ko apliecina faktūrrēķins.

2. Pasūtītās preces Jūs saņemsiet nebojātā oriģinālajā ražotāja iepakojumā. Ja, saņemot preci, Jūs ievērojat, ka iepakojums ir bojāts, Jums par to ir jāieraksta preces piegādājušā kurjera pavadzīmē. Ja pavadzīmē nav nevienas piezīmes, tas nozīmē, ka prece Jums tika piegādāta ārēji nebojātā iepakojumā un vēlākas pretenzijas par iepakojuma bojājumiem netiks pieņemtas.

3. Precei pienākošā garantija ir derīga ar pirkumu apliecinošu faktūrrēķinu vai faktūrrēķinu un aizpildītu garantijas lapu, kas pievienota Jūsu iegādātajai precei. Garantijas apkalpošanu veic uzņēmums, kas ir norādīts kopā ar iegādāto preci saņemtajā garantijas lapā, kā arī tajā norādīta konktaktinformācija, kur ziņot, ja ierīce tikusi bojāta. Garantijas lapā jābūt norādītam pārdošanas datumam un veikala zīmogam. Ja sabojājusies prece, kurai nebija pievienota garantijas lapa, sazinieties pa www.majam24.lv norādītajiem kontaktiem.

4. Bezmaksas apkalpošanu (detaļas, darbs un, ja nepieciešama, transportēšana) veic pilnvarots garantijas apkalpošanas serviss lietotāja mājās vai savā uzņēmumā, pēc klientu apkalpošanas organizācijas uzskatiem. Sīkas preces uz remontdarbnīcu atved pats Pircējs. Jebkuras pretenzijas par ierīces kvalitāti tiek izskatītas pēc tam, kad to ir pārbaudījusi pilnvarotā klientu apkalpošanas organizācija.

5. Bezmaksas apkalpošana netiek veikta ierīču defektiem, kas radušies:

a) transportēšanas laikā;

b) neuzmanīgi vai nepareizi lietojot ierīci;

c) elektrības tīklu bojājumu dēļ;

d) svešķermeņu izraisīta bojājuma vai īssavienojuma dēļ;

e) lietotojot nepiemērotas kvalitātes ūdeni;

f) lietojot nepiemērotas ķīmiskās vielas;

e) kā arī detaļām, kurām ir paredzēts nolietojums, lietojot ierīci, un to derīgums ir atkarīgs no ierīces ekspluatācijas biežuma - uzgaļiem, lampiņām, barošanas un karsēšanas blokiem, maisiņiem, filtriem, birstēm, stikla un keramikas detaļām, manuāli maināmu stāvokļu detaļām;

f) precēm, kuras ir sabojājušās nepareizas novietošanas un uzstādīšanas dēļ, ne tā, kā norādīts montāžas shēmā, kā arī, ja prece ir tīši bojāta, esot nelaimes gadījumam, nepareizi lietotai vai lietotai neatbilstoši instrukcijai, cietusi no trešajām personām, esot jebkurām izmaiņām vai remontētai bez Pārdevēja piekrišanas.

7. Lietotājam ir jāpaziņo Pārdevējam par ievērotiem ierīču bojājumiem. Viņam ir jāzin esošās ierīces ražošanas Nr., modelis, iegādāšanās datums un vieta.

8. Bezmaksas apkalpošana un transportēšana tiek veikta tikai tajā pilsētā, kurā atrodas ražotāja pārstāvja servisa dienests.

9. Par apkalpojošā servisa darbinieka viltus izsaukumu jāmaksā papildus.

10. Bezmaksas apkalpošana neiekļauj tādus darbus kā ierīces noregulēšana, tīrīšana u.c., kas ir aprakstīti ierīces lietotāja instrukcijā, kā arī ierīces uzstādīšana, montāža pirms un pēc remonta.

Preču atgriešana

1. Pircējam (lietotājam) ir tiesības, nenorādot iemeslu, atsaukt preces pirkšanas-pārdošanas līgumu, par to rakstiski paziņojot Pārdevējam 14 dienu laikā no preces piegādes, atbilstoši sekojošiem nosacījumiem:

1.1. Pārdevējam, saņemot paziņojumu par pirkšanas-pārdošanas līguma atsaukšanu, preci atgriež Pircējs par saviem līdzekļiem (t.i. Pircējam ir jāsedz preces atteikuma izdevumus) 14 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas.

1.2. Saņemot atgriezto preci un izvērtējot tās kvalitāti, 14 dienu laikā no paziņojuma par pirkšanas-pārdošanas līguma atsaukšanu saņemšanas, atgriežama preces cena. Pārdevējam piekrītot pieņemt atgriežamo preci, Pircējs sedz visus ar preces atgriešanu saistītos izdevumus.

1.3. Pircēja (lietotāja) tiesības atsaukt elektroniskajā veikalā sastādīto preču pirkšanas-pārdošanas līgumu ar Pārdevēju neattiecas uz sekojošiem līgumiem:

1.3.1. līgumiem par precēm, kuras ir izgatavotas pēc speciāliem lietotāja norādījumiem un pasūtījuma, kuras nav sērijražojuma un, kuras tika izgatavotas atbilstoši lietotāja personīgajai izvēlei vai norādījumiem, vai par precēm, kuras ir speciāli piemērotas lietotāja personīgajām/individuālajām vajadzībām;

1.3.2. līgumiem par precēm, kuras netiek glabātas Pārdevēja noliktavās, bet gan pasūtītas un pārdotas tikai pēc Pircēja individuāla pasūtījuma;

1.3.3. līgumiem par precēm, kuru iepakojums pēc preču piegādes ticis atvērts un veselības drošības, higiēnas vai citu iemeslu dēļ nav atgriežamas;

1.3.4. līgumiem par precēm, kuras pēc piegādes savā būtībā neatšķirami sajaucas ar citiem priekšmetiem.

1.4. Preci jāatgriež oriģinālajā preces un sūtījuma iepakojumā (kopā ar instrukciju un garantijas talonu, ja tie bijuši pievienoti precei). Obligāti jāpievieno PVN faktūrrēķins, ko Pircējs saņēmis kopā ar sūtījumu, vai citu Pārdevēja preces pirkšanu-pārdošanu apliecinošu dokumentu, aizpildītu un parakstītu pirkšanas-pārdošanas līguma atsaukšanas formu.

1.5. Par atgriežamās preces komplektāciju atbild Pircējs. Ja prece nav nokomplektēta, Pārdevējs atgriežamo preci atpakaļ nepieņem.

Mūsu mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes (angl. cookies). Ja piekrītat sīkdatņu izmantošanai, spiediet "Piekrītu" un turpiniet izmantot mājas lapu. Sīkdatņu izmantošanas noteikumus atradīsiet šeit.